mwmw
10811475 10203904707390524 2024682245 n 10811506 10203904707430525 957421803 n

Laatste nieuws

Inspiratieavond veiliger sportklimaat
VeiligsportklimaatafbeeldingRegelmatig verschijnen er berichten in de media over voorvallen in de sport waar je als...
Lees meer...
Beneden-Leeuwen in verbinding
MaasWaalInDialoogMaas en Waal in dialoog ondersteunt ‘Beneden-Leeuwen in verbinding’ Het initiatief van deze...
Lees meer...
NL Doet op 11 en 12 maart 2016
NLDoetRozetAantal NL Doet klussen in Maas en Waal blijft stijgen. Ook dit jaar was NL Doet van het...
Lees meer...

Maas en Waal in dialoog ondersteunt ‘Beneden-Leeuwen in verbinding’MaasWaalInDialoog

Het initiatief van deze bijeenkomst komt van een paar inwoners die zich afvragen of de inwoners van Beneden-Leeuwen de weg weten te vinden als zij het alleen niet goed meer redden. Bijvoorbeeld wanneer de zorg voor hun naasten te veel vraagt, de partner wegvalt en/of sociale contacten wegvallen. Samen met Esther Jansen van STUW zijn de initiatiefnemers met elkaar in gesprek gegaan. Zo ontstond het idee voor een bredere bijeenkomst, met organisaties die zich op vrijwillige basis inzetten voor het dorp en de dorpsgenoten.

Op woensdag 16 maart vond deze dialoog plaats in de ontmoetingsruimte van de Heyacker.

Er waren 22 deelnemers van o.a. WMO, mantelzorg, platform gehandicapten, Zonnebloem, STUW, Vrijwilligers Steunpunt West Maas en Waal, Thuishulp voor ouderen en seniorenvereniging. Tevens waren er drie ervaren gespreksleiders van Stichting Meerwaarde Maas en Waal aanwezig.

Na ontvangst en koffie, werden de deelnemers opgedeeld in drie groepen met elk een gespreksleider die als tafelvoorzitter de dialoog start. Er is intensief gesproken over het thema ‘Beneden-Leeuwen in verbinding’ en over de diverse organisaties en instanties binnen het dorp. Hoe is de onderlinge verbinding en samenwerking, wat zijn knelpunten en beperktheden.

Er zijn totaal twaalf ideeën geopperd, die vervolgens zijn beoordeeld op realiteit en haalbaarheid. Er is een kleine groep van 6 personen geformeerd die prioriteit gaat toekennen aan de ideeën/actiepunten en de vervolgstappen gaat voorbereiden. Deze worden ook voorgelegd aan alle deelnemers van de dialoog, die als klankbordgroep betrokken willen blijven. In gezamenlijkheid wordt dan nog in het voorjaar van 2016 een volgende actie, voortvloeiend uit deze dialoog, uitgevoerd.

Stichting Meerwaarde Maas en Waal heeft de Dialoog de laatste twee jaar georganiseerd in de verschillende kerkdorpen. De dialoog is een onderdeel aan de Dorpenronde ( evt.kleine uitleg wat het inhoudt) De gespreksleiders van Stichting Meerwaarde Maas en Waal ondersteunen Beneden Leeuwen in verbinding en andere nieuwe initiatieven in de dorpen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de initiatiefneemster van het initiatief Beneden Leeuwen in verbinding Jose Kooijmans, j.kooijmans53@gmail.com.

Founders

Begunstigers