mwmw
10811475 10203904707390524 2024682245 n 10811506 10203904707430525 957421803 n

Laatste nieuws

Inspiratieavond veiliger sportklimaat
VeiligsportklimaatafbeeldingRegelmatig verschijnen er berichten in de media over voorvallen in de sport waar je als...
Lees meer...
Beneden-Leeuwen in verbinding
MaasWaalInDialoogMaas en Waal in dialoog ondersteunt ‘Beneden-Leeuwen in verbinding’ Het initiatief van deze...
Lees meer...
NL Doet op 11 en 12 maart 2016
NLDoetRozetAantal NL Doet klussen in Maas en Waal blijft stijgen. Ook dit jaar was NL Doet van het...
Lees meer...

Maas en Waal in Dialoog!

2 en 3 november a.s.

In november worden aan 2000 tafels op meer dan 85 plaatsen in Nederland de Dag van de Dialoog gehouden. In Maas en Waal gaan we op 2 en 3 november naar de dialoogtafel.

Hierbij willen we met prettige gesprekken inwoners van Maas en Waal verbinden.

Verbindingen kris kras door de samenleving, waardoor je ontdekt wat jouw buren, dorps- en streekgenoten beleven, wat hen bezighoudt en waarover ze dromen.. Door het voeren van de dialooggesprekken kunnen nieuwe inzichten, ideeën, inspiraties, en concrete initiatieven ontstaan die bijdragen aan een prettig leefklimaat.

Wat maakt de dialoog tot een bijzonder gesprek?

Een dialoog is geen discussie of debat, maar een uitwisseling met veel rust en aandacht voor elkaars verhaal. Mensen luisteren naar elkaar en stellen verdiepende vragen om ieder verhaal zo goed mogelijk te begrijpen. Er moet niets er is geen doel dat bereikt moet worden, maar door het delen van ervaringen en visies in kleine groepen krijgen mensen vanzelf meer begrip voor elkaar.

Contact

Deelnemers aan een dialoogtafel ervaren hoe bijzonder het is om in een ochtend of middag nieuwe contacten te leggen. Tijdens het gesprek gaat het er niet om te discussiëren over meningsverschillen, maar om naar elkaar te luisteren en verdiepende vragen te stellen. Er moet niets. Maar we zien dat mensen door het delen van ervaringen en visies in kleine groepen meer begrip krijgen voor elkaar. Dat draagt bij aan de binding in de dorpen en de streek. Soms zien mensen in dialoog met elkaar kansen die zij gemeenschappelijk waar kunnen maken. Dat levert soms hele bijzondere initiatieven op.

Waarom de dialoog in Maas & Waal?

Maas en Waal is een verzameling van dorpen. Dorpen met een eigen geschiedenis en cultuur, waardoor ze elkaar niet altijd even makkelijk kunnen vinden. Terwijl er veel is dat de inwoners van Maas en Waal verbindt. In de verhalen aan de dialoogtafel gaan we op zoek naar deze verbindingen. Op het persoonlijke vlak, of in de ervaringen van mensen met het wonen in deze streek. Wie weet komen er stevige verbindingen uit en zoeken mensen elkaar ook ná de dialogen op.

Wat heeft de Dag van de Dialoog al opgeleverd?

In 2005 deed de Universiteit van Amsterdam onderzoek naar de effecten van de Dag van de Dialoog. De resultaten waren zeer positief. Een aantal uitkomsten uit het onderzoek op een rij:

 • 65% van de deelnemers heeft mensen ontmoet met wie ze anders niet zo snel in contact zouden komen.
 • 80 % heeft redelijk tot veel geleerd van het gesprek. 41% blijkt over het behandelde onderwerp van mening te zijn veranderd.
 • 50% heeft contactgegevens met anderen uitgewisseld.
 • 65% was direct na het gesprek van plan om zelf iets te ondernemen. Meer dan de helft voelt zich meer verbonden met andere mensen in hun stad of streek.
 • De helft hiervan heeft daadwerkelijk naderhand nog contact met elkaar gezocht.
 • Na vier maanden zijn alle geënquêteerden benaderd om te kijken in hoeverre er ook langduriger effecten waren. Het bleek dat :
 • 81% naderhand door het gesprek aan het denken is gezet.
 • 64% nieuwe inzichten heeft gekregen.
 • Meer dan de helft heeft interesse heeft in een terugkomdag.
 • Misschien is er nog wel meer mogelijk...

De ervaringen aan de dialoogtafels van vorig jaar zijn fantastisch! Mensen hebben goede gesprekken gevoerd en hielden er een positief gevoel aan over.

Maar we dromen verder. Want als de verbindingen eenmaal zijn gelegd, is er misschien wel meer mogelijk...

 • In de samenwerking binnen Maas en Waal ontstaan nieuwe verbindingen en doen organisaties van vrijwilligers mee;
 • Nieuwe vrijwilligers worden bereikt;
 • Ook deelnemers die niet gemakkelijk op iets afkomen worden bereikt;
 • Een goede dialoog geeft (even) een andere kijk op de wereld;
 • Bijzondere ontstaan door samen door te denken;
 • Verwerking van de ideeën tot haalbare plannen.

Kortom alle redenen om ook eens aan te schuiven!

 

Hoe inschrijven ? kijk op maasenwaal.dialoogtafels.nl

Founders

Begunstigers